Inloggen
Terug

Financieringsmogelijkheden in beeld brengen

Draagt bij aan spoor:
D C
Betrokken partijen:

Doel

Je maakt een inventarisatie van de financieringsmogelijkheden voor de aanpak van woningen en gebouwen.  Inzicht in leningen en subsidies heb je later nodig bij de knooppunten Uitwerken financiële arrangementen (fase 3) en Inrichten financiële arrangementen (fase 5).

Aanpak

Inhoud volgt

Tips

  • Onder Tools vind je de grootste landelijke mogelijkheden voor financiering. Op lokaal niveau zijn er vaak alternatieve financieringsmogelijkheden te bedenken. Voorbeelden zijn de gemeentelijke verduurzaamheidsregeling al dan niet via Woonpas, maatwerk- of verzilverlening van de SvN, Woningabonnement (Deventer), revolverend (gemeentelijk) fonds, ESCO of gebouwgebonden financieringsconstructies.
  • Maak gebruik van de Subsidie- en financieringswijzer van RVO om relevante financieringsconstructies te vinden. Elke doelgroep heeft eigen financieringsmogelijkheden en -uitdagingen. Het Nationaal Warmtefonds biedt particuliere woningeigenaren en VvE's aantrekkelijke en langlopende financieringen, speciaal voor bewoners die bij een reguliere financier geen lening kunnen krijgen.
  • Naast leningen zijn subsidies een belangrijk middel om de aanpak van woningen en gebouwen betaalbaar te maken. Zie knooppunt Subsidies in beeld brengen (fase 2). 
  • Onderzoek wat de mogelijkheden zijn van financieringsconstructies met een lange looptijd. Investeringen in gebouwen hebben vaak een levensduur van minimaal 15 jaar. Veel investeringen in de schil van gebouwen hebben een levensduur van minimaal 30 jaar. 
  • Kijk niet alleen naar wat er nu aan financieringsconstructies beschikbaar is, maar inventariseer ook aan welke constructies nog wordt gewerkt. Landelijk lopen er verschillende trajecten om de financieringsmogelijkheden voor particulieren uit te breiden en te vereenvoudigen. Op objectgebondenfinanciering.nl vind je bijvoorbeeld informatie over objectgebonden financieringsconstructies. Dit zijn constructies waarbij de financiering gekoppeld is aan het gebouw, in plaats van aan de eigenaar. 
  • Bouw voort op het werk van anderen: de gemeente Apeldoorn heeft een overzicht gemaakt van relevante subsidies en financieringsconstructies. 

Uit de praktijk

Gebouwgebonden financiering in Assen

De financiering van grootschalige energierenovatie is voor de meeste woningeigenaren een grote uitdaging. Veel mensen hebben dit geld niet op de plank liggen, kunnen of willen niet lenen en vinden deze lange termijn investering een te groot risico. Het Asser Servicekostenmodel is ontwikkeld voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en maakt de financiering van grootschalige energierenovatie mogelijk via een gebouwgebonden financiering.
Gebouwgebonden financiering in Assen