Inloggen
2. Karakteriseren van het gebied

Financieringsmogelijkheden in beeld brengen

Draagt bij aan spoor:
C D
Betrokken partijen:

Doel

Na het doorlopen van dit knooppunt zijn alle mogelijke financieringsinstrumenten (leningen en subsidies) voor de verschillende woningeigenaren in beeld. Dit overzicht heb je later nodig bij de knooppunten Financiële mogelijkheden op een rij zetten (fase 3) en Inrichten financiële arrangementen (fase 5).

Aanpak

Zoek uit welke financieringsinstrumenten er voor de verschillende doelgroepen beschikbaar zijn, zowel voor woningen als gebouwen. Leningen worden met name aan personen verstrekt, subsidies worden vooral op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau verstrekt.

Tips

  • Onder Tools vind je de grootste landelijke mogelijkheden voor financiering. Op lokaal niveau zijn er vaak alternatieve financieringsmogelijkheden te bedenken. Voorbeelden zijn de gemeentelijke verduurzaamheidsregeling al dan niet via Woonpas, maatwerk- of verzilverlening van de SvN, Woningabonnement (Deventer), revolverend (gemeentelijk) fonds, ESCO of gebouwgebonden financieringsconstructies.
  • Maak gebruik van de Subsidie- en financieringswijzer van RVO om relevante financieringsconstructies te vinden. Elke doelgroep heeft eigen financieringsmogelijkheden en -uitdagingen. Het Nationaal Warmtefonds biedt particuliere woningeigenaren en VvE's aantrekkelijke en langlopende financieringen, speciaal voor bewoners die bij een reguliere financier geen lening kunnen krijgen.
  • Naast leningen zijn subsidies een belangrijk middel om de aanpak van woningen en gebouwen betaalbaar te maken. Zie knooppunt Subsidies in beeld brengen (fase 2). 
  • Onderzoek wat de mogelijkheden zijn van financieringsconstructies met een lange looptijd. Investeringen in gebouwen hebben vaak een levensduur van minimaal 15 jaar. Veel investeringen in de schil van gebouwen hebben een levensduur van minimaal 30 jaar. 
  • Kijk niet alleen naar wat er nu aan financieringsconstructies beschikbaar is, maar inventariseer ook aan welke constructies nog wordt gewerkt. Landelijk lopen er verschillende trajecten om de financieringsmogelijkheden voor particulieren uit te breiden en te vereenvoudigen. Op objectgebondenfinanciering.nl vind je bijvoorbeeld informatie over objectgebonden financieringsconstructies. Dit zijn constructies waarbij de financiering gekoppeld is aan het gebouw, in plaats van aan de eigenaar. 
  • Bouw voort op het werk van anderen: de gemeente Apeldoorn heeft een overzicht gemaakt van relevante subsidies en financieringsconstructies. 
  • Bedrijfsgebouwen kunnen eigendom zijn van een bedrijf of van een belegger. De waarde van bedrijfsgebouwen verschilt per functie, zoals winkel, horeca, dienstverlening, bedrijven of industrie.
  • De Taakgroep Financiering Klimaatakkoord heeft de financiële mogelijkheden voor de financiering van verduurzamingsingrepen overzichtelijk op een rij gezet, variërend van bancaire financiering en projectfinanciering tot meer risicodragende vormen van financiering.
  • Kijk of het mogelijk is om een samenwerking tussen particuliere woningeigenaren te organiseren. Bijvoorbeeld in de vorm van een stichting of een coöperatie. Zo'n samenwerkingsconstructie biedt opdrachtgevers meer zekerheid, waardoor zij gunstiger tarieven kunnen rekenen.
  • Als het over kosten gaat, noem pas concrete bedragen als die bedragen zeker zijn. Pin je voor die tijd nergens op vast. Als de kosten hoger uitvallen dan je eerder hebt gezegd, heeft dat een negatief effect op het draagvlak.

Uit de praktijk

VvE Marsdiepstraat krijgt hulp van BNG-duurzaamheidsfonds

 De VvE Marsdiepstraat in Den Helder heeft met behulp van het BNG-duurzaamheidsfonds twaalf appartementen, twee winkelpanden en een restaurant verduurzaamd. Behalve isolatie zijn er kunststoffen kozijnen en zonwerend triple glas toegepast. Voor VvE's bestonden voorheen geen speciale financieringsconstructies, daarom was het aanbod van het BNG-duurzaamheidsfonds zeer welkom. VvE's kunnen inmiddels ook financiering krijgen uit het Warmtefonds. Daar hebben al tientallen VvE's gebruik van gemaakt.
VvE Marsdiepstraat krijgt hulp van BNG-duurzaamheidsfonds

Uit de praktijk

VvE Korhoenstraat krijgt financiering van Warmtefonds

In Maassluis is een gebouw van 3 verdiepingen en 29 appartementen verduurzaamd, met financiering van het Warmtefonds. De nieuwe dakisolatie en dakbedekking van Rhepanol vragen in de toekomst minimaal onderhoud en bieden de ideale ondergrond voor 300 zonnepanelen. In een nieuwe technische ruimte is een opslagbatterij van ruim 70 kWh geplaatst. Ieder appartement krijgt een individuele installatie achter de meter. De VvE heeft gebruik gemaakt van financiering van het Warmtefonds.
VvE Korhoenstraat krijgt financiering van Warmtefonds

Uit de praktijk

VvE Maassluis krijgt financiering van Warmtefonds

In Maassluis wordt een gebouw van 3 verdiepingen en 29 appartementen verduurzaamd, met financiering van het Warmtefonds. De nieuwe dakisolatie en dakbedekking vragen in de toekomst minimaal onderhoud en bieden de ideale ondergrond voor 300 zonnepanelen. In een nieuwe technische ruimte wordt een opslagbatterij van ruim 70 kWh geplaatst. Ieder appartement krijgt een individuele installatie achter de meter.
VvE Maassluis krijgt financiering van Warmtefonds