Inloggen
Terug

Financiering op gebouwniveau in beeld

Draagt bij aan spoor:
D C
Betrokken partijen:

Doel

Je maakt een inventarisatie van de financieringsmogelijkheden voor de aanpak van woningen en gebouwen. Landelijk lopen er verschillende trajecten om de financieringsmogelijkheden voor particulieren uit te breiden en te vereenvoudigen. Inzicht in leningen en subsidies heb je later nodig bij de knooppunten Uitwerken financiële arrangementen (fase 3) en Inrichten financiële arrangementen (fase 4).

Aanpak

  • Onder Tools vind je de grootste landelijke mogelijkheden voor financiering. Op lokaal niveau zijn er vaak alternatieve financieringsmogelijkheden te bedenken. Voorbeelden zijn de gemeentelijke verduurzaamheidsregeling al dan niet via Woonpas, maatwerk- of verzilverlening van de SvN, Woningabonnement (Deventer), revolverend (gemeentelijk) fonds, ESCO of gebouwgebonden financieringsconstructies.
  • Maak gebruik van de Subsidie- en financieringswijzer van RVO om relevante financieringsconstructies te vinden. Elke doelgroep heeft eigen financieringsmogelijkheden en -uitdagingen. Het Warmtefonds van het Nationaal Energiebespaar Fonds (NEF) biedt particuliere woningeigenaren en VvE's aantrekkelijke en langlopende financieringen. Kijk op www.energiebespaarlening.nl.

Tips

  • Naast leningen zijn subsidies een belangrijk middel om de aanpak van woningen en gebouwen betaalbaar te maken. Zie knooppunt Subsidies op gebouwniveau in beeld (fase 2). 
  • Kijk niet alleen naar wat er nu aan financieringsconstructies beschikbaar is, maar inventariseer ook aan welke constructies nog wordt gewerkt. 


Uit de praktijk

Gebouwgebonden financiering in Assen

De financiering van grootschalige energierenovatie is voor de meeste woningeigenaren een grote uitdaging. Veel mensen hebben dit geld niet op de plank liggen, kunnen of willen niet lenen en vinden deze lange termijn investering een te groot risico. Het Asser Servicekostenmodel is ontwikkeld voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en maakt de financiering van grootschalige energierenovatie mogelijk via een gebouwgebonden financiering.
Gebouwgebonden financiering in Assen