Inloggen
Terug

Afbakenen van het gebied

Draagt bij aan spoor:
B C F
Betrokken partijen:

Doel

Als projectgroep maak je een eerste afbakening. Wat wordt de omvang van het project: de hele wijk of een deel ervan? Je zoekt de optimale balans tussen de gebiedsomvang en de mogelijke technische oplossing(en). Het doel is om tot een haalbare, positieve business case te komen.

Aanpak

  • De definitieve afbakening komt in een iteratief proces tot stand. Begin met een afbakening die logisch lijkt. Als gaandeweg blijkt dat een andere afbakening passender is, bijvoorbeeld doordat de business case pas sluitend wordt als twee wijken meedoen, definieer dan een nieuwe gebiedsafbakening. Bedenk ook welke knooppunten je opnieuw moet doorlopen.
  • Bepaal aan de hand van de te verwachten technische oplossing, de ruimtelijke situatie van de wijk en de technische situatie van de gebouwen hoe groot het gebied is waar de wijkaanpak zich precies op richt. Houd er rekening mee dat warmtenetten een bepaalde omvang moeten hebben om de oplossing rendabel te kunnen maken. 


Tips

  • Vraag input van relevante belanghebbenden: de netbeheerder (waar ligt het netwerk?) en de woningcorporatie (waar zijn hun woningen?)
  • Gebruik ook de informatie uit de knooppunten Eigendom en gebruik woningen in kaart brengenen Inzicht in fysieke en geografische kenmerken.
  • Een afbakening helpt om in deze en volgende fasen de juiste strategie te kiezen en tot een positieve businesscase te komen. De ideale afbakening bestaat niet. 
  • Zorg eerst voor betrouwbare geodata van de wijk, zoals met de Kadastrale kaart
  • Wijken zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek omvatten meestal enkele duizenden woningen. Dit kan de juiste schaal zijn voor het onderzoeken van een technische oplossing. Het interactieproces met bewoners vraagt vaak een kleiner schaalniveau, bijvoorbeeld het niveau van CBS-buurten: zo'n 500 woningen. 

Uit de praktijk

Bij dit knooppunt is nog geen voorbeeld bekend: heb jij een ervaring die je wil delen?
Deel je ervaringen
Uit de praktijk