Inloggen

Fase

Realisatie en nazorg

In fase 6 zorg je ervoor dat de realisatie volgens uitvoeringsplan verloopt. Zo nodig maak je verschillende deelplannen. Je treft maatregelen om de hinder voor bewoners en gebruikers zo beperkt mogelijk te houden. Je blijft investeren in de goede communicatie met bewoners. Daarnaast monitor je de voortgang, stuur je bij waar nodig en zorg je ervoor dat bewoners de juiste nazorg krijgen. 
Realisatie en nazorg

Tools

Hier is nog geen tool voor aangeleverd.

Heb jij een idee? Neem contact op